Toàn cảnh Hội thảo sơ kết Lồng ghép giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trong chương trình học cấp tiểu học và trung học cơ sở tại Bình Định

Toàn cảnh Hội thảo sơ kết Lồng ghép giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trong chương trình học cấp tiểu học và trung học cơ sở tại Bình Định

Tham dự hội thảo có ông Phan Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định, ông Giang Công Báu, Phó Tổng giám đốc VNMAC, đại diện của UNDP và gần 60 đại biểu là đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định, tỉnh Quảng Bình, phòng giáo dục và đào tạo huyện và giáo viên của một số trường tiểu học và trung học cơ sở tại Bình Định.