Hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân bom mìn trong dự án KVMAP

Hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân bom mìn trong dự án KVMAP

Ðó là một trong những mục tiêu đặt ra của Dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” do Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) triển khai tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Ðịnh.
Quan tâm hỗ trợ nạn nhân bom mìn hòa nhập cộng đồng

Quan tâm hỗ trợ nạn nhân bom mìn hòa nhập cộng đồng

Việt Nam là một trong những quốc gia bị ô nhiễm bom mìn lớn nhất và chịu hậu quả nặng nề nhất trên thế giới. Từ năm 1975 đến nay, bom mìn tồn sót đã làm hơn 40 nghìn người bị chết, 60 nghìn người bị thương, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Trung, trong đó phần lớn là người lao động chính trong gia đình và trẻ em.
Nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội cho nạn nhân bom mìn

Nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội cho nạn nhân bom mìn

Việt Nam là một trong những quốc gia bị ô nhiễm bom mìn lớn nhất và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới. Theo ước tính, hàng năm, trung bình cả nước có khoảng trên 3.800 người chết và bị thương do tai nạn bom mìn vật nổ sót lại sau chiến tranh gây ra.