Quảng Bình: Hành trình đem cuộc sống mới cho những nạn nhân bom mìn được lắp cánh tay điện

Quảng Bình: Hành trình đem cuộc sống mới cho những nạn nhân bom mìn được lắp cánh tay điện

Ngày 25 và 26/3/2020, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội, Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Bình và Vulcan Augmetics chính thức lắp hai cánh tay điện mới cho 2 nạn nhân bom mìn của Quảng Bình, sau đợt đánh giá nhu cầu của nạn nhân vào ngày 9 và 10/1/2020.
Những hình ảnh ít biết đến về rà phá bom mìn

Những hình ảnh ít biết đến về rà phá bom mìn

Bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh là vấn đề nhức nhối đối với Chính phủ của nhiều Quốc gia, trong đó có Việt Nam, là hiểm họa hàng ngày đối với nhiều người dân. Khắc phục ô nhiễm bom mìn sót lại sau chiến tranh đang được Bộ đội Công binh Việt Nam nỗ lực thực hiện.