Giám đốc KOICA tham dự cuộc họp đánh giá kết quả 3 năm thực hiện dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Thứ sáu, 11/09/2020

Ngày 9/9/2020, ông Cho Han-Deog - Giám đốc KOICA Việt Nam, đã tham dự cuộc họp đánh giá kết quả dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh sau 3 năm triển khai tại Việt Nam.

 
Dự án “Việt Nam - Hàn Quốc Hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc KOICA dưới dự điều phối của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP cho hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định với kinh phí khoảng 20 triệu USD, nhằm mục tiêu khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh. 
Tham dự cuộc họp có ông Trần Trung Hoà - Tổng Giám đốc VNMAC (đứng giữa), ông Cho Han-Deog Giám đốc KOICA Việt Nam (bên trái), bà Caitlin Wiesen - Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam.

Trước cuộc họp, đại diện VNMAC đã có cuộc gặp trao đổi về một số nội dung dự kiến với đại diện KOICA và UNDP Việt Nam.

 Đại diện VNMAC, KOICA và UNDP Việt Nam đánh giá rất cao tầm quan trọng của Dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
 Tính đến tháng 6/2020, các hợp phần của dự án đã hoàn thành kế hoạch được đề ra. Trong đó kết quả đáng chú ý là dự án đã khảo sát hơn 16.880ha, diện tích rà phá hơn 5.194 ha.
 VNMAC, KOICA và UNDP Việt Nam thống nhất sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện các hợp phần của dự án trong thời gian tới, đồng thời tăng số lượng các đội rà phá tại hai tỉnh để đẩy nhanh tiến độ rà phá, bàn giao đất sạch đã được rà phá để hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
 Tính đến tháng 6/2020, các hợp phần của dự án đã hoàn thành kế hoạch được đề ra.

Dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định sẽ được kéo dài thêm một năm và kết thúc vào cuối năm 2021. 

Theo KVMAP

Hemera Media

Others