Thách thức và cơ hội với dự án KVMAP

Thứ tư, 16/12/2020
Sau thời gian triển khai, dự án KVMAP đến nay đã đạt được nhiều kết quả và có những thay đổi tích cực đối với hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam.
 
Thách thức và cơ hội với dự án KVMAP

KVMAP là dự án được đánh giá mang lại ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, có ảnh hưởng lớn đến việc thu hút các quốc gia, các tổ chức quốc tế tham gia tài trợ cho Chương trình Hành động khắc phục hậu quả bom mìn quốc gia tại Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực của Việt Nam trong việc tổ chức tiếp nhận, sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài một cách có hiệu quả, đúng mục tiêu.

Không chỉ thế dự án KVMAP còn góp phần giải quyết các vấn đề an sinh và phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương thực hiện dự án.

Thành công của dự án góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Chính phủ và nhân dân Việt Nam với Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc, đồng thời hướng đến những dự án có mức độ ảnh hưởng lớn hơn, đem lại nhiều lợi ích hơn đối với công cuộc khắc phục hậu quả bom mình và sau chiến tranh tại Việt Nam.

Thông qua thực hiện dự án, toàn bộ các lực lượng, đơn vị trực tiếp tham gia sẽ được nâng cao năng lực một cách toàn diện, tích luỹ được kinh nghiệm trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, đồng thời khẳng định năng lực quản lý dự án và tiếp nhận tài trợ từ các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Mặt khác, hình thành được mô hình quản lý dự án phù hợp với điều kiện hiện nay và quy định của tài trợ quốc tế.

Bên cạnh đó, trong tương lai, hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam sẽ được hoàn thành sớm các mục tiêu, đáp ưng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống nhân một cách bền vững, chia sẻ một cách có trách nhiệm với các quốc gia bị ôm nhiễm bom mìn sau chiến tranh.

Nguồn: KVMAP

Hemera Media

Others