Tổng Giám đốc VNMAC làm việc với đại diện UNDP Việt Nam về kết quả dự án KVMAP

Thứ tư, 16/12/2020
Vừa qua, ngày 4/12/2020, tại Hà Nội, ông Trần Trung Hòa, Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã gặp gỡ và trao đổi với bà Caitlin Wiesen Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam về kết quả thực hiện Dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam và kế hoạch thực hiện dự án dự kiến trong năm 2021.
 
Tổng Giám đốc VNMAC làm việc với đại diện UNDP Việt Nam về kết quả dự án KVMAP

Hai bên đã đánh giá cao sự hợp tác trong thời gian vừa qua. Đồng thời thống nhất những nội dung cần đạt được để thực hiện giai đoạn tiếp theo.

 

UNDP Việt Nam đề nghị VNMAC cùng phối hợp để tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương trong việc lập hồ sơ sử dụng đất sau rà phá nhằm bảo đảm lợi ích của dự án đối với cộng đồng địa phương, đặc biệt là những đóng góp tích cực vào việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.   

 

Nguồn: KVMAP

 

Hemera Media

Others