Tin tức

Khảo sát và rà phá bom mìn

Tuyên truyền và giáo dục

Quảng Bình: Phát động cuộc thi Đại sứ học đường trong tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh năm 2020

Quảng Bình: Phát động cuộc thi Đại sứ học đường trong tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh năm 2020

Mục đích của cuộc thi là tạo ra một sân chơi bổ ích, giúp các em học sinh tìm hiểu và cùng sáng tạo, nâng cao ý thức tuyên truyền tới những người thân, cộng đồng về các vấn đề liên quan đến nhận biệt, phòng tránh và khắc phục hậu quả bom mình, vật nổ sau chiến tranh.
Bình Định: Nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở đã thực hiện đưa nội dung phòng tránh tai nạn bom mìn vào thời gian học tập hợp lý

Bình Định: Nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở đã thực hiện đưa nội dung phòng tránh tai nạn bom mìn vào thời gian học tập hợp lý

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, việc lồng ghép này là cách làm phù hợp, đảm bảo được tính bền vững của dự án KVMAP. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của các em học sinh mà chính các em học sinh và giáo viên lại trở thành các tuyên truyền viên, trở thành cầu nối với người dân cộng đồng nhằm tuyên truyền về nguy cơ cũng như cách phòng tránh tai nạn bom mìn. Thông qua các hoạt động này, các em học sinh được chủ động sáng tạo trong các hoạt động tuyên truyền.

Hỗ trợ nạn nhân bom mìn

Quản lý thông tin

Quy chế quản lý thông tin trong Dự án KVMAP

Quy chế quản lý thông tin trong Dự án KVMAP

Quy chế này quy định việc thu thập, quản lý, sử dụng và trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong tổng hợp, báo cáo và quản lý, sử dụng dữ liệu thông tin của Dự án khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ (KPHQBM) sau chiến tranh tại Việt Nam.

Nghiên cứu

Thư viện ảnh

Con số thống kê

800.000

Ước tính, số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh khoảng 800.000 tấn

6,1 triệu

Diện tích ô nhiễm bom mìn khoảng 6,1 triệu ha

~45.000

Mỗi năm Việt Nam rà phá được từ 40.000 – 50.000 ha ở các khu vực ô nhiễm bom mìn

100

Dự kiến, hơn 100 năm nữa mới có thể khắc phục hết ô nhiễm bom mìn

16.880 ha

Diện tích khảo sát đã hoàn thành của toàn Dự án đến đầu tháng 6/2020

5.194 ha

Diện tích rà phá đã hoàn thành của toàn Dự án đến đầu tháng 6/2020

Thống kê website

20,579

Tổng số truy cập

88

Số truy cập trong ngày