Tin tức

Những hình ảnh ít biết đến về rà phá bom mìn

Những hình ảnh ít biết đến về rà phá bom mìn

Bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh là vấn đề nhức nhối đối với Chính phủ của nhiều Quốc gia, trong đó có Việt Nam, là hiểm họa hàng ngày đối với nhiều người dân. Khắc phục ô nhiễm bom mìn sót lại sau chiến tranh đang được Bộ đội Công binh Việt Nam nỗ lực thực hiện.
Kiểm tra tình hình thực hiện dự án “Việt Nam - Hàn Quốc Hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án “Việt Nam - Hàn Quốc Hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”

Ngày 19/3/2019, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), Đại sứ quán Hàn Quốc, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã đi thăm và kiểm tra tình hình thực hiện dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam” tại tỉnh Quảng Bình.

Khảo sát và rà phá bom mìn

Tăng cường rà phá bom mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Tăng cường rà phá bom mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Trong thời gian tới, Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác rà phá bom mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ bom mìn trên toàn quốc xuống dưới 15%.
Chung tay khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh

Chung tay khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị ô nhiễm bom, mìn và chịu hậu quả của bom, mìn còn sót lại nặng nề nhất trên thế giới. Ước tính, số bom, đạn còn sót lại sau chiến tranh khoảng 800 nghìn tấn, tổng diện tích đất ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm bom, đạn lên tới 6,13 triệu ha, chiếm 18,71% tổng diện tích đất của cả nước.
Đội nữ rà phá bom mìn

Đội nữ rà phá bom mìn

Sau một năm, 13 cô gái của đội rà phá bom chùm số 19 (MAT19) đã phát hiện và tiêu hủy hơn 300 vật liệu nổ các loại, làm sạch 640 nghìn m2 đất.

Tuyên truyền và giáo dục

Sớm đưa Việt Nam thoát khỏi ô nhiễm bom, mìn

Sớm đưa Việt Nam thoát khỏi ô nhiễm bom, mìn

Chỉ tính riêng số bom, đạn quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam khoảng 15,35 triệu tấn. Ước tính, số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh khoảng 800.000 tấn. Chính phủ đã triển khai nhiều chương trình để rà phá, giảm thiểu ô nhiễm bom, mìn vật nổ. Nhưng để có thể khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh thì phải mất hàng trăm năm nữa.

Hỗ trợ nạn nhân bom mìn

Quản lý thông tin

Khắc phục hậu quả bom mìn là nhiệm vụ cấp bách

Khắc phục hậu quả bom mìn là nhiệm vụ cấp bách

Ảnh hưởng lớn nhất của bom mìn, vật nổ là tác động đến tâm lý và đời sống, kinh tế của người dân. Ở những nơi còn sót lại càng nhiều bom mìn, vật nổ thì nguy cơ xảy ra tai nạn càng lớn. Do đó, khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học là nhiệm vụ cấp bách.

Nghiên cứu

Thư viện ảnh

Con số thống kê

800.000

Ước tính, số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh khoảng 800.000 tấn

6,1 triệu

Diện tích ô nhiễm bom mìn khoảng 6,1 triệu ha

~45.000

Mỗi năm Việt Nam rà phá được từ 40.000 – 50.000 ha ở các khu vực ô nhiễm bom mìn

100

Dự kiến, hơn 100 năm nữa mới có thể khắc phục hết ô nhiễm bom mìn

12.829,26 ha

Phát hiện và thu gom bom mìn, vật nổ tại địa bàn 02 tỉnh Quảng Bình và Bình Định đến ngày 25/8/2019

1.481,92 ha

Kết quả rà phá bom mìn tại địa bàn 02 tỉnh Quảng Bình và Bình Định đến ngày 25/8/2019

Thống kê website

471

Tổng số truy cập

4

Số truy cập trong ngày