Loại văn bản Báo cáo
Tiêu đề Báo cáo đánh giá nhanh về tác động kinh tế-xã hội của đại dịch COVID-19 đối với người khuyết tật tại Việt Nam
Mô tả

Đánh giá này được thực hiện trong khuôn khổ hai  Dự án UNDP Việt Nam đang triển khai là Dự án Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) và Dự án Việt Nam - Hàn Quốc Hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (KVMAP). PAPI thúc đẩy sự tham gia và lấy ý kiến của người dân trong việc hoạch định chính sách, bao gồm thông tin từ người khuyết tật. KVMAP có hợp phần về hỗ trợ nạn nhân và cuộc khảo sát này lấy ý kiến của nhiều người khuyết tật/nạn nhân bom mìn tại tỉnh Quảng Bình.

Báo cáo này không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Ngày ban hành 11/05/2020