Khảo sát kiểm tra trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định

Khảo sát kiểm tra trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định

Các đầu mối Quân khu, Quân đoàn, Binh đoàn, Binh chủng tham gia thực hiện dự án, các đơn vị đã chuẩn bị lực lượng có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh để tham gia triển khai dự án.
Đội nữ rà phá bom mìn

Đội nữ rà phá bom mìn

Sau một năm, 13 cô gái của đội rà phá bom chùm số 19 (MAT19) đã phát hiện và tiêu hủy hơn 300 vật liệu nổ các loại, làm sạch 640 nghìn m2 đất.
Chung tay khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh

Chung tay khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị ô nhiễm bom, mìn và chịu hậu quả của bom, mìn còn sót lại nặng nề nhất trên thế giới. Ước tính, số bom, đạn còn sót lại sau chiến tranh khoảng 800 nghìn tấn, tổng diện tích đất ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm bom, đạn lên tới 6,13 triệu ha, chiếm 18,71% tổng diện tích đất của cả nước.