Huy động và trang bị đầy đủ thiết bị cho 23 đội khảo sát và 45 đội rà phá tại Quảng Bình và Bình Định

Huy động và trang bị đầy đủ thiết bị cho 23 đội khảo sát và 45 đội rà phá tại Quảng Bình và Bình Định

Theo báo cáo đến ngày 7/11/2019, Dự án KV-MAP đã thông tin, với mục tiêu khảo sát khoảng 20 000 héc-ta và rà phá khoảng 8 000 héc-ta tại Quảng Bình và Bình Định kết quả huy động và trang bị đầy đủ thiết bị cho 23 đội khảo sát và 45 đội rà phá tại Quảng Bình và Bình Định.
Khảo sát kiểm tra trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định

Khảo sát kiểm tra trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định

Các đầu mối Quân khu, Quân đoàn, Binh đoàn, Binh chủng tham gia thực hiện dự án, các đơn vị đã chuẩn bị lực lượng có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh để tham gia triển khai dự án.