Dự án KVMAP mang lại niềm tin cho nhân dân yên tâm lao động, sản xuất

Thứ năm, 05/11/2020

Đại tá Ðỗ Xuân Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Ðịnh nhận định, Dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh đã mang lại niềm tin cho nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương cũng như nâng cao nhận thức cho cộng đồng về cách phòng, tránh tai nạn bom, mìn. Ðồng thời, hỗ trợ cho nạn nhân sớm hòa nhập cộng đồng, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

 
Dự án KVMAP mang lại niềm tin cho nhân dân yên tâm lao động, sản xuất

Dự án KVMAP đến nay đã được triển khai xác định chính xác các khu vực thật sự bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ để giúp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực cho rà phá bom, mìn, loại trừ triệt để ảnh hưởng của bom, mìn, bảo đảm an toàn cho nhân dân trong lao động sản xuất và trong sinh hoạt.

Đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực quản lý, điều hành công tác khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh; hỗ trợ cứu chữa kịp thời, giúp nạn nhân cải thiện chất lượng cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao ý thức phòng, tránh tai nạn bom, mìn cho nhân dân.

Người dân tại hai tỉnh Bình Ðịnh và Quảng Bình thuộc phạm vi dự án KVMAP sẽ được sử dụng toàn bộ số đất tại địa phương được loại bỏ ra khỏi khu vực ô nhiễm bom, mìn sau khi dự án kết thúc, yên tâm sản xuất, canh tác, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, làm sạch môi trường, góp phần tăng trưởng bền vững.

Các nạn nhân bom, mìn sẽ được hỗ trợ các thiết bị phục hồi chức năng và đào tạo nghề để có thể tự tạo lập cuộc sống, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, người dân tại các khu vực bị ô nhiễm bom, mìn nặng trong vùng dự án được nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm và biết cách phòng, tránh tai nạn do bom, mìn.

Nguồn: KVMAP

Hemera Media

Others