Việt Nam với việc huy động nguồn lực khắc phục hậu quả sau chiến tranh

Thứ tư, 16/12/2020

Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, diện tích đất đai của Việt Nam ô nhiễm khá lớn, nguồn lực trong nước cho khắc phục hậu quả bom mìn nói riêng và khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung rất hạn chế. Đồng thời hành lang pháp lý cho hoạt động này chưa được hoàn thiện, vì vậy, Việt Nam cần thúc đẩy mối quan hệ với các nước, các tổ chức quốc tế nói chung và KOICA, UNDP nói riêng nhằm huy động tối đa nguồn lực quốc tế để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

 
Việt Nam với việc huy động nguồn lực khắc phục hậu quả sau chiến tranh

 

Những công việc cụ thể đó là hoàn thiện hệ thống pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và điều kiện Việt Nam. Đồng thời nghiên cứu, hình thành cơ chế vận động tài trợ nguồn lực trong nước, cơ chế điều phối một cách khoa học từ TW đến địa phương nhằm sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực.

 

 

Nguồn: KVMAP

 

Hemera Media

 

Others