Tương lai về hành động bom mìn ở Việt Nam

Thứ tư, 16/12/2020
Chương trình 504 đã đi được hơn nửa chặng đường, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, huy động được nguồn lực lớn từ trong nước và một phần nguồn lực từ quốc tế, góp phần giải quyết những hậu quả do bom mìn sau chiến tranh.
 Tương lai về hành động bom mìn ở Việt Nam

Kế hoạch 5 năm tới (2021 - 2025) với mục tiêu cơ bản là hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao năng lực toàn bộ hệ thống từ TW đến địa phương, rà phá được khoảng 300.000 ha diện tích ô nhiễm, hỗ trợ được hơn 1 triệu nạn nhân bom mìn, có trách nhiệm tích cực đối với chương trình hành động bom mìn quốc tế.

Thúc đẩy mối quan hệ với các nước, các tổ chức quốc tế nói chung và KOICA, UNDP nói riêng để đẩy nhanh các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn.

 
Nguồn: KVMAP

Hemera Media

Others