Mục tiêu chiến lược giáo dục nguy cơ bom mìn và vật liệu nổ tại Quảng Bình và Bình Định năm 2020

Mục tiêu chiến lược giáo dục nguy cơ bom mìn và vật liệu nổ tại Quảng Bình và Bình Định năm 2020

Nhiều năm sau chiến tranh, đất đai và con người Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi bom mìn và vật liệu chưa nổ. Do đó, mục tiêu cụ thể là chấm dứt các vụ tai nạn do bom mìn và vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh tại Quảng Bình và Bình Định trong năm 2020 và các năm tiếp theo.
Kế hoạch tuyên truyền trên truyền thanh xã về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn năm 2020 dự án KVMAP

Kế hoạch tuyên truyền trên truyền thanh xã về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn năm 2020 dự án KVMAP

Mục đích làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ với đại diện BQL dự án chung dự án KVMAP và các cơ quan để triển khai các hoạt động giáo dục tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn năm 2020, nâng cao nhận tự của người dân trên địa bàn về nguy cơ bom mìn. Góp phần giảm thiểu tai nạn bom mìn và nạn nhân bom mìn mới ở địa phương.