Bình Định: Nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở đã thực hiện đưa nội dung phòng tránh tai nạn bom mìn vào thời gian học tập hợp lý

Thứ hai, 12/10/2020

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, việc lồng ghép này là cách làm phù hợp, đảm bảo được tính bền vững của dự án KVMAP. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của các em học sinh mà chính các em học sinh và giáo viên lại trở thành các tuyên truyền viên, trở thành cầu nối với người dân cộng đồng nhằm tuyên truyền về nguy cơ cũng như cách phòng tránh tai nạn bom mìn. Thông qua các hoạt động này, các em học sinh được chủ động sáng tạo trong các hoạt động tuyên truyền.

 
Bình Định: Nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở đã thực hiện đưa nội dung phòng tránh tai nạn bom mìn vào thời gian học tập hợp lý

Vừa qua, tại Hội thảo sơ kết Lồng ghép giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trong chương trình học cấp tiểu học và trung học cơ sở trong khuôn khổ dự án Việt Nam – Hàn Quốc Hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (KVMAP), đại diện Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) cho biết, sau 6 năm thực hiện VNMAC đã điều phối các hoạt động trên phạm vi toàn quốc và thu được nhiều kết quả rõ nét, đồng bộ trên các lĩnh vực khảo sát kỹ thuật, quản lý thông tin; rà phá làm sạch các vùng đất bị ô nhiễm bom mìn nặng; hỗ trợ nạn nhân bom mìn có điều kiện hòa nhập cộng đồng, nghiên cứu khoa học và nhất là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng đã từng bước lan tỏa tạo hiệu ứng cao trong toàn xã hội đây là điểm nhấn làm giảm thiểu tai nạn do bom mìn, vật nổ gây ra, đồng thời là điểm sáng có ý nghĩa rất quan trọng trong điều kiện cụ thể của đất nước khi chưa đủ điều kiện khắc phục ngay hết được bom mìn.

Theo thông tin từ VNMAC, về hợp phần giáo dục nguy cơ bom mìn, năm 2019 để bảo đảm xây dựng và triển khai Kế hoạch Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trên địa bàn các huyện triển khai Dự án sát với tình hình thực tiễn VNMAC và UNDP đã phối hợp tổ chức hội thảo, lấy ý kiến các cơ quan liên quan của 2 tỉnh Quảng Bình, Bình Định.

Trên cơ sở đó thống nhất các nội dung tập huấn và đưa vào chương trình giảng dạy lồng ghép phòng tránh tai nạn bom mìn cấp tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2019-2020, trên cơ sở các tài liệu đã được giảng dạy tại Quảng Bình; Đã tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng hình thức mít tinh, diễu hành; video; pano, bảo đảm hiệu quả, hiệu ứng tốt.

Năm 2020 VNMAC tiếp tục phối hợp hợp tác với 5 đầu mối gồm: BCH Quân sự, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định; Đài Phát thanh - Truyền hình, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ thập tỉnh Bình Định triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho cộng đồng và cho học sinh cấp tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn các xã triển khai Dự án tại 34 xã.

Nguồn: KVMAP

Hemera Media


Others