Tập huấn chính sách mới về trợ giúp xã hội và nghiệp vụ phục hồi chức năng trợ giúp nạn nhân bom mìn và người khuyết tật tại Bình Định, Quảng Bình

Tập huấn chính sách mới về trợ giúp xã hội và nghiệp vụ phục hồi chức năng trợ giúp nạn nhân bom mìn và người khuyết tật tại Bình Định, Quảng Bình

Thực hiện kế hoạch năm 2020 của Ban Điều phối chung dự án (JPCC) về việc triển khai cấu phần Hỗ trợ nạn nhân bom mìn, người khuyết tật thuộc hợp phần Hỗ trợ nạn nhân của Dự án “Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”, Cục Bảo trợ xã hội vừa qua đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) và các đơn vị liên quan vừa qua đã tổ chức tập huấn chính sách mới về trợ giúp xã hội và nghiệp vụ phục hồi chức năng trợ giúp nạn nhân bom mìn và người khuyết tật tại 2 tỉnh Bình Định và Quảng Bình.
Góp phần mang lại sự an toàn cho người dân Quảng Bình

Góp phần mang lại sự an toàn cho người dân Quảng Bình

Vừa qua, tại Quảng bình, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc đã tổ chức kiểm tra thực tế sau một năm thực hiện dự án Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại hai xã thuộc huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.
Chính phủ Hàn Quốc và KOICA sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong nỗ lực xoa dịu nỗi đau chiến tranh

Chính phủ Hàn Quốc và KOICA sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong nỗ lực xoa dịu nỗi đau chiến tranh

Trước khi chính thức kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, vừa qua ông Kim Jinoh - Giám đốc quốc gia, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA) đã có chuyến thăm và chào từ biệt tại trụ sở UNDP Việt Nam. Tại buổi tiếp có sự tham dự của các cán bộ UNDP, KOICA và Dự án Việt Nam - Hàn Quốc Hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (KVMAP).