Toàn cảnh Hội thảo sơ kết Lồng ghép giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trong chương trình học cấp tiểu học và trung học cơ sở tại Bình Định

Thứ hai, 12/10/2020

Tham dự hội thảo có ông Phan Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định, ông Giang Công Báu, Phó Tổng giám đốc VNMAC, đại diện của UNDP và gần 60 đại biểu là đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định, tỉnh Quảng Bình, phòng giáo dục và đào tạo huyện và giáo viên của một số trường tiểu học và trung học cơ sở tại Bình Định.

 
 
 
Toàn cảnh Hội thảo sơ kết Lồng ghép giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trong chương trình học cấp tiểu học và trung học cơ sở tại Bình Định
Ông Giang Công Báu, Phó Tổng giám đốc VNMAC phát biểu tại hội thảo. 

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, việc lồng ghép giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn vào chương trình học cấp tiểu học và trung học cơ sở được triển khai thử nghiệm tại Bình Định trong vòng 1 năm là cách làm phù hợp, đảm bảo được tính bền vững của chương trình.  

 Tại hội thảo, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định cho biết hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của các em học sinh mà chính các em học sinh và giáo viên lại trở thành các tuyên truyền viên, trở thành cầu nối với người dân cộng đồng nhằm tuyên truyền về nguy cơ cũng như cách phòng tránh tai nạn bom mìn. Thông qua các hoạt động này, các em học sinh được chủ động sáng tạo trong các hoạt động tuyên truyền.

 Việc tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn được các em học sinh tích cực tham gia. Các em tự sưu tầm tranh ảnh để dán tại các bản tin của nhà trường, các câu chuyện về nạn nhân bom mìn để chia sẻ lại với các bạn trong các giờ học ngoại khóa, một số em đã tự sáng tác các tiểu phẩm để truyền tải các thông điệp phòng tránh tai nạn bom mìn.


Tại hội thảo, các đại biểu cho biết, để duy trì và đẩy mạnh hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn rất cần sự vào cuộc của lãnh đạo Sở cũng như sự tâm huyết của các thầy cô giáo trong vệc sáng tạo tìm tòi những nội dung cũng như phương thức phù hợp. 


 Đại diện từ phía tỉnh Bình Định, ông Phan Thanh Liêm cam kết việc lồng ghép nội dung giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn vào chương trình học của các cấp tiểu học và trung học cơ sở sẽ tiếp tục duy trì tại Bình Định ngay cả khi dự án kết thúc.

Các đại biểu tại Hội thảo. 

Nguồn: KMMAP

Hemera Media


Others