Điểm mới trong phối hợp giữa VNMAC, KOICA và UNDP thời gian tới

Thứ tư, 16/12/2020
Giai đoạn II của việc hợp tác giữa Chính phủ Hàn Quốc và Việt Nam là việc xây dựng một dự án mới với những nội dung phù hợp hơn, đáp ứng được sự bền vững cho các địa phương sau khi dự án kết thúc.
 
Điểm mới trong phối hợp giữa VNMAC, KOICA và UNDP thời gian tới

Các mong muốn đạt được khi thực hiện trong Giai đoạn II đó là: Bền vững về kết quả; Bền vững về tổ chức; Bền vững về môi trường; Bền vững về tài chính.

Giai đoạn II của Dự án sẽ được mở rộng về phạm vi và quy mô, dự kiến tại 3 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Bình Định, Quảng Ngãi với mức độ ngân sách lớn hơn giai đoạn I.

Kinh nghiệm trong việc điều hành và phối hợp giữa VNMAC, KOICA và UNDP là bài học quan trọng, là yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ trong việc thực hiện Dự án.

Nguồn: KVMAP

Hemera Media

Others