Giám đốc KOICA Việt Nam tiếp Tổng giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam - VNMAC

Thứ hai, 12/10/2020

Giám đốc KOICA Cho Han Deog đã chia sẻ với Tổng giám đốc VNMAC Trần Trung Hòa những kết quả đã đạt được cho đến thời điểm hiện tại của các hợp phần trong dự án KVMAP bao gồm kết quả rà phá bom mìn, giáo dục nhận thức nguy cơ từ bom mìn/vật nổ cho người dân, hỗ trợ nạn nhân do bom mìn/vật nổ còn lại…. 

 
Giám đốc KOICA Việt Nam tiếp Tổng giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam - VNMAC

Ông Cho Han Deog cũng bày tỏ cảm ơn tới Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam đã không ngừng quan tâm và hỗ trợ tích cực để các công việc của dự án được diễn ra thuận lợi.

Bên cạnh đó, ông Cho Han Deog bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ thảo luận với các tổ chức như VNMAC, UNDP về phương hướng tiếp tục hỗ trợ thực hiện các dự án mới về khắc phục hậu quả chiến tranh vì đây không phải là một lĩnh vực có thể giải quyết hoàn toàn trong một thời gian ngắn.

 

Tổng giám đốc VNMAC Trần Trung Hòa gửi lời cảm ơn chân thành tới KOICA, nhấn mạnh rằng dự án khắc phục hậu quả bom mìn mà KOICA tài trợ đang góp một phần vào phát triển kinh tế xã hội tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định của Việt Nam, đồng thời, cam kết sẽ tiếp tục quan tâm đặc biệt để các hoạt động còn lại của dự án diễn ra suôn sẻ và thuận lợi.

Ông Trần Trung Hòa đồng tình về tầm quan trọng của việc tìm kiếm các dự án nối tiếp dự án này trong tương lai và khẳng định VNMAC sẽ khẩn trương thảo luận và triển khai các công việc và thủ tục cần thiết liên quan.

 

Dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đang được triển khai thực hiện tại Quảng Bình và Bình Định – hai địa phương đang phải gánh chịu hậu quả mà chiến tranh để lại.

Tới tháng 6/2020, dự án đã hoàn thành khảo sát rà phá cho 16,880ha diện tích bị ô nhiễm bom mìn và hoàn thiện rà phá 5,584ha trong khu vực dự án. Ngoài ra, vào tháng 5/2020 vừa qua, KOICA đã hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho các nạn nhân bom mìn bị ảnh hưởng sinh kế bởi đại dịch Covid-19.

Nguồn KVMAP/KOICA

Hemera Media


Others