Kế hoạch tuyên truyền trên truyền thanh xã về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn năm 2020 dự án KVMAP

Thứ năm, 05/11/2020

Mục đích làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ với đại diện BQL dự án chung dự án KVMAP và các cơ quan để triển khai các hoạt động giáo dục tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn năm 2020, nâng cao nhận tự của người dân trên địa bàn về nguy cơ bom mìn. Góp phần giảm thiểu tai nạn bom mìn và nạn nhân bom mìn mới ở địa phương.

 
Kế hoạch tuyên truyền trên truyền thanh xã về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn năm 2020 dự án KVMAP

Yêu cầu công tác chuẩn bị tuyên truyền trên truyền thanh xã phải cụ thể, chu đáo đạp ứng các buổi giáo dục nguy cơ bom mìn trên 34 xã, phường, thị trần nâng cao về giáo dục, tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành và địa phương làm tốt công tác chuẩn bị trong quá trình tuyên truyền trên truyền thanh xã.

Tổ chức các buổi giáo dục nguy cơ bom mìn cho người dân theo hình thức truyền thanh trên địa bàn 34 xã, phường, thị trấn thuộc dự án KVMAP.

Các thành viên tập huấn tuyên truyền viên xã cùng với Hội chữ thập đỏ phối hợp với đài truyền thành 34 xã, phường, thị trấn xây dựng những nội dung tuyên truyền trên truyền thanh xã, thông báo trên truyền thanh xã về công việc mà lực lượng quân sự đang thực hiện và kế hoạch sẽ hoàn thành rà phá, bàn giao đất sạch cho địa phương để người dân nắm được, cũng như tránh xã các khu vực đang thực hiện nhiệm vụ.

Các clip phát thanh về tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn do dự án xây dựng cũng sẽ được sử dụng trong các buổi tuyên truyền trên truyền thanh xã.

Nguồn: KVMAP

Hemera Media


Others