Những nhóm người dân có nguy cơ cao với tai nạn bom mìn

Thứ ba, 29/09/2020
Việc xác định những nhóm người dân có nguy cơ cao đối với tai nạn bom mìn, vật liệu nổ là hết sức cần thiết để kịp thời có những hoạt động trong giáo dục phòng tránh từ sớm.
 
Những nhóm người dân có nguy cơ cao với tai nạn bom mìn

Cụ thể những nhóm người dân có nguy cơ cao được xác định bao gồm: Không có kiến thức, không có thông tin, bất chấp nguy hiểm, bắt buộc phải tiếp xúc với bom mìn, vật nổ.

Trong đó nhóm người dân không có kiến thức bao gồm những người dân không biết về sự nguy hiểm của bom mìn và vật liệu nổ cũng như cách bảo vệ an toàn tránh các nguy cơ dẫn đến tai nạn bom mìn. Nhóm này bao gồm trẻ em nói chung, trong đó có trẻ em trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở, người lớn ít được tiếp cận các thông tin về bom mìn, vật nổ như nông dân, phụ nữ.

Theo một số tài liệu nghiên cứu khảo sát về kiến thức, thái độ và hành vi cho thấy chỉ 35.5% trẻ em ở độ tuổi 11-17 có hiểu biết đúng về rủi ro bom mìn, và chỉ có 43% phụ nữ có hiểu biết đúng. Phần lớn họ chưa bao giờ được truyền thông về sự nguy hiểm của bom mìn, vật nổ, không thể nhận biết bom mìn và vật nổ nếu gặp trong môi trường tự nhiên.

Do thiếu kiến thức về bom mìn, vật nổ, những người thuộc nhóm này chưa biết cách chung sống an toàn trong khu vực bị ảnh hưởng của ô nhiễm bom mìn hoặc xử lý trong tình huống gặp bom mìn, vật nổ.

Nhóm không có thông tin bao gồm những người dân biết bom mìn, vật nổ là nguy hiểm nhưng chưa biết nguy hiểm tới mức nào và không biết cách xử lý an toàn khi gặp bom mìn do chưa được hướng dẫn. Nhóm này bao gồm những trẻ em thường trong độ tuổi từ 11 trở nên và người lớn có tiếp cận nhưng còn hạn chế với các thông tin liên quan đến bom mìn.

Theo kết quả khảo sát, có tới 87.6% trẻ em ở độ tuổi 11-17, 82.4% phụ nữ và 83.9% người nông dân tham gia khảo sát chưa có thái độ đúng với bom mìn và vật liệu nổ khi nhìn thấy hành vi liên quan đến bom mìn vat vật nổ. Họ có thể nhận diện được bom mìn, vật nổ trong môi trường tự nhiên nhưng chưa biết cách chung sống an toàn trong khu vực bị ô nhiễm bom mìn, cách xử lý trong tình huống gặp phải bom mìn, vật nổ.

Nhóm bất chấp nguy hiểm bao gồm những người biết về sự nguy hiểm của bom mìn, vật nổ nhưng vẫn bất chấp sự nguy hiểm đó.

Họ có thể là bất kỳ ai nhưng tập trung chủ yếu ở lứa tuổi từ 11-18 tuổi, biết khá rõ về sự nguy hiểm của bom mìn, vật nổ, có thể nhận diện thậm chí bản thân họ rất quen thuộc với bom mìn, vật nổ vì đã va chạm nhiều lần.

Họ có nguy cơ bị tai nạn bom mìn do tò mò, muốn tìm hiểu, khám phá, muốn thể hiện bản thân theo cách nguy hiểm và nghịch ngợm. Họ biết về sự nguy hiểm nhưng sẵn sàng đối diện với hiểm nguy của bom mìn, vật nổ. Họ không có các hành vi an toàn khi ở trong khu vực ô nhiễm bom mìn và vì vậy, họ không xử lý tình huống theo cách an toàn khi gặp bom mìn, vật nổ.

Nhóm bắt buộc phải tiếp xúc với bom mìn, vật nổ bao gồm các cá nhân đã biết về sự nguy hiểm của bom mìn nhưng bắt buộc phải chấp nhận sự nguy hiểm này vì mục đích mưu sinh. Nhóm này bao gồm những người thu nhặt và buôn bán phế liệu, gia đình và người làm công của họ. Họ biết khá rõ về sự nguy hiểm của bom mìn, vật nổ, có thể phát hiện nhanh các loại bom mìn, vật nổ còn sót lại trong tự nhiên. Nguy cơ xảy ra tai nạn bom mìn đối với nhóm này từ việc kiếm sống hàng ngày của họ. 

Những nhóm người dân nêu trên cần được ưu tiên hỗ trợ trong việc giáo dục nguy cơ phòng tránh tai nạn bom mìn. Đây cũng chính là một trong những ưu tiên của dự án KVMAP.

Theo KVMAP

Hemera Media


Others