Tích cực triển khai giáo dục phòng, tránh tai nạn bom, mìn năm 2019

Tích cực triển khai giáo dục phòng, tránh tai nạn bom, mìn năm 2019

Trong khuôn khổ Dự án "Hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh", ngày 12/3/2019, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức Hội thảo thống nhất triển khai giáo dục phòng, tránh tai nạn bom, mìn năm 2019 cho người dân tại tỉnh Quảng Bình.
Sớm đưa Việt Nam thoát khỏi ô nhiễm bom, mìn

Sớm đưa Việt Nam thoát khỏi ô nhiễm bom, mìn

Chỉ tính riêng số bom, đạn quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam khoảng 15,35 triệu tấn. Ước tính, số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh khoảng 800.000 tấn. Chính phủ đã triển khai nhiều chương trình để rà phá, giảm thiểu ô nhiễm bom, mìn vật nổ. Nhưng để có thể khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh thì phải mất hàng trăm năm nữa.