Kế hoạch giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho các nhóm nguy cơ tai nạn bom mìn trong dự án KVMAP

Thứ năm, 05/11/2020

Thực hiện kế hoạch với nhiều phương án như tổ chức các sự kiện truyền thông cộng đồng tại các xã dự án: 2 lần/1 năm, thiết kế áp phích các thông điệp về An toàn bom mìn tại các địa điểm công cộng…

 
Kế hoạch giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho các nhóm nguy cơ tai nạn bom mìn trong dự án KVMAP

Cụ thể, VNMAC, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Hội chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên hướng dẫn sản xuất các clip phát thanh và truyền hình về Giáo dục an toàn bom mìn phát trên sóng phát thanh và truyền thông tại Quảng Bình và Bình Định.

Trong năm 2020, thực hiện tuyên truyền thông điệp Giáo dục về an toàn bom mìn trên xe buýt, tổ chức cuộc thi tìm kiếm các sáng kiến truyền thông cấp xã và tài trợ thực hiện các sáng kiến này.

Tài liệu hóa các thực hành tốt để chia sẻ rộng rãi, biên dịch sang tiếng Việt nhưng có sự điều chỉnh các hướng dẫn từ Chương trình hành động bom mìn của Liên hiệp quốc, trong đó có các thông điệp truyền thông về an toàn bom mìn.

Tổ chức Hội nghị tổng kết cuối kỳ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các truyền thông viên về phòng tránh tai nạn bom mìn Quảng Bình và Bình Định và có thể chia sẻ kinh nghiệm với các tỉnh khác.

Sản xuất các video hoặc phim hoạt hình truyền thông về phòng tránh tai nạn bom mìn để chia sẻ trên mạng xã hội, hướng tới nhóm có nguy cơ bị tai nạn bom mìn.

Nguồn: KVMAP

Hemera Media


Others