Bình Định: Tiếp theo dự án KVMAP giai đoạn I, từ năm 2021 Tỉnh sẽ tiếp tục đề xuất nhu cầu khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Thứ hai, 12/10/2020
Tại Bình Định, các ngành chức năng đang tích cực triển khai các giải pháp để giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật nổ; giải phóng một phần đất đai bị ô nhiễm và hỗ trợ tích cực cho nạn nhân bom mìn.
 
Bình Định: Tiếp theo dự án KVMAP giai đoạn I, từ năm 2021 Tỉnh sẽ tiếp tục đề xuất nhu cầu khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Đặc biệt, Dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” được triển khai tại Bình Định đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Cụ thể công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân đã được các đơn vị, địa phương trong tỉnh và Ban quản lý Dự án phối hợp thực hiện tốt.

Trong đó, đã có hơn 5.500 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cấp Tiểu học và THCS được tập huấn về lồng ghép giáo dục nguy cơ BMVN trong chương trình giảng dạy. Sau đó, các trường đã tổ chức lồng ghép giáo dục nội dung này vào các môn học và các hoạt động ngoại khóa.

Với những nỗ lực của địa phương và sự hỗ trợ của Dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”, từ năm 2010 đến nay, tỉnh Bình Định đã tiến hành khảo sát, rà phá BMVN trên diện tích 15.200 ha. Riêng từ năm 2019 đến nay, lực lượng Công binh của Bộ CHQS tỉnh đã phát hiện và xử lý gần 40.090 BMVN các loại.

“Trong hợp phần 1 của Dự án, Bộ CHQS tỉnh đã khảo sát kỹ thuật gần 9.700 ha tại các địa phương trong tỉnh thì có gần 4.125 ha đất bị ô nhiễm BMVN. Đặc biệt, chỉ riêng rà phá trên diện tích 1.000 ha những khu vực trọng tâm, có điều kiện để phát triển KT-XH tại các địa phương đã thu được 12.325 BMVN các loại. Điều đó cho thấy mức độ ô nhiễm BMVN trên địa bàn tỉnh còn khá cao, tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường”, Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm Công binh (Bộ CHQS tỉnh), cho biết.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ tiếp tục tiến hành xác định vị trí, diện tích cần rà phá BM theo nhu cầu phát triển KT - XH của địa phương; tiến hành khảo sát kỹ thuật, lập phương án kỹ thuật thi công; phân chia khối lượng rà phá BMVN theo từng năm; huy động mọi nguồn lực, trong đó ưu tiên việc kêu gọi các nguồn lực quốc tế để từng bước hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch.  

Nguồn: KVMAP

Hemera Media

Others