Hỗ trợ sinh kế cho 500 nạn nhân bom mìn sau chiến tranh

Thứ ba, 17/12/2019
Với mong muốn chung tay, góp sức với cả nước khắc phục hậu quả do bom, mìn, thời gian qua, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã có nhiều dự án, hoạt động hỗ trợ sinh kế có hiệu quả cho các nạn nhân bị tai nạn bom mìn sau chiến tranh.

Others