Kế hoạch thực hiện hợp phần Hỗ trợ nạn nhân bom mìn 6 tháng cuối năm 2020

Thứ sáu, 11/09/2020

Trước bối cảnh đại dịch Covid-19 có những diễn biến mới, dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh 6 tháng cuối năm 2020 sẽ có nhiều hoạt động thực hiện hợp phần Hỗ trợ nạn nhân bom mìn.

Kế hoạch thực hiện hợp phần Hỗ trợ nạn nhân bom mìn 6 tháng cuối năm 2020
Cụ thể, sẽ hoàn thiện bài giảng trực tuyến về quản lý trường hợp người khuyết tật và nạn nhân bom mìn, công bố sử dụng tại tỉnh dự án và các tỉnh khác.

Hoàn thiện ứng dụng đăng ký người khuyết tật và nạn nhân bom mìn trên nền tảng hệ điều hành iOS và Android đồng thời đưa vào sử dụng.

Hỗ trợ phục hồi chức năng cho 220 nạn nhân bom mìn. Hỗ trợ trang thiết bị làm việc cho Trung tâm công tác xã hội Bình Định thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người khuyết tật và nạn nhân bom mìn.

Ngoài ra, sẽ hỗ trợ xây dựng luật pháp chính sách liên quan đến người khuyết tật và nạn nhân bom mìn.

Theo KVMAP

Hemera Media

Others