Kế hoạch thực hiện dự án KV-MAP tại Bình Định 6 tháng cuối năm 2020

Thứ ba, 29/09/2020
Trong nửa cuối năm 2020, tại Bình Định sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động liên quan đến dự án KV-MAP.
 
Kế hoạch thực hiện dự án KV-MAP tại Bình Định 6 tháng cuối năm 2020

Cụ thể, đối với hợp phần khảo sát và rà phá bom mìn sẽ tiếp tục tổ chức rà phá bom mìn diện tích còn lại 828 ha. Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, địa phương và Ban Quản lý dự án KV-MAP bổ sung diện tích khảo sát kỹ thuật và rà phá bom mìn (bổ sung cho tin công trong năm 2020 và năm 2021).

Đối với hợp phần hỗ trợ nạn nhân thực hiện đánh giá, lập hồ sơ quản lý trường hợp nạn nhân bom mìn và gia đình. Thiết lập vận hành đường dây nóng và hỗ trợ trang thiết bị vận hành đường dây nóng tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội Bình Định. Hỗ trợ sinh kế, phục hồi chức năng cho nạn nhân, can thiệp, giúp đỡ các nạn nhân bom mìn và gia đình nạn nhân bom mìn trên địa bàn tỉnh,…

Hợp phần tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn sau chiến tranh triển khai các hoạt động truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn trong trường học.

Tổ chức hội thảo sơ kết hoạt động lồng ghép nội dung giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trong chương trình giảng dạy tại các trường học sau 01 năm triển khai thí điểm tại Bình Định; Tổ chức dạy lồng ghép giáo dục nguy cơ bom mìn; Tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở; Tổ chức truyền thông giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn qua các bản tin nhà trường và giờ chào cờ buổi sáng và tổ chức các cuộc thi kiến thưc trên truyền hình về phòng tránh tai nạn bom mìn.

Bên cạnh đó triển khai các hoạt động truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn trên truyền thanh 34 xã, phường, thị trấn. Tập huấn đào tạo nâng cao về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho cán bộ chỉ huy quân sự xã, đoàn thanh niên và Hội phụ nữ xã (tháng 8/2020).

Ngoài ra sẽ tổ chức các buổi giáo dục nguy cơ bom mìn cho người dân trên địa bàn 34 xã, phường, thị trấn (từ tháng 8/2020 đến ngày 12/2020).

Theo KVMAP

Hemera Media

Others