Kết quả thực hiện hợp phần Hỗ trợ nạn nhân bom mìn đến tháng 6/2020

Thứ sáu, 11/09/2020

Tính đến tháng 6/2020, hợp phần Hỗ trợ nạn nhân thuộc dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đã đạt được nhiều kết quả cao.

Kết quả thực hiện hợp phần Hỗ trợ nạn nhân bom mìn đến tháng 6/2020

Cụ thể, Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng cơ sở dữ liệu về người khuyết tật và nạn nhân bom mìn tại Quảng Bình và Bình Định phục vụ cho hoạt động quản lý và hỗ trợ dịch vụ.

Nâng cấp phần mềm thu thập thông tin về người khuyết tật (NKT) và nạn nhân bom mìn (NNBM) đưa vào thử nghiệm tại một số tỉnh.

Tập huấn cho 349 cán bộ công tác xã hội cấp tỉnh, huyện, xã về sử dụng phần mềm đăng ký và thu thập số liệu. Hoàn thành thu thập và công bố số liệu về NKT và NNBM tại 2 tỉnh Quảng Bình, Bình Định, và được cập nhật thường xuyên. Xây dựng ứng dụng đăng ký và quản lý thông tin NKT và NNBM trên nền tảng Android và iOS.

362 cán bộ xã hội xã, huyện và tỉnh được nâng cao kỹ năng và kiến thức về quản lý trường hợp hỗ trợ NKT và NNBM.

375 cán bộ xã, huyện, tỉnh được cập nhật luật pháp chính sách liên quan đến hỗ trợ đối tượng chính sách trong đó có NKT và NNBM chịu tác động bởi COVID 19 và PHCN dựa vào cộng đồng.

Hoàn thiện việc thu thập số liệu NKT và NNBM qua phần mềm đăng ký và quản lý trường hợp NKT và NNBM tại Quảng Bình và Bình Định. Số liệu được công bố chính thức tại Hội thảo công bố số liệu với sự tham gia của các tổ chức liên quan. Số liệu được rà soát và cập nhật thường xuyên trên hệ thống.

Chương trình học trực tuyến về quản lý trường hợp NKT và NNBM đã bắt đầu được xây dựng để phù hợp với tình hình dịch COVID-19.

Thí điểm hỗ trợ 2 nạn nhân bom mìn tại Quảng Bình lắp tay điện. Đã hoàn tất việc đánh giá nhu cầu, và việc lắp đặt thực hiện trong năm 2020.

6000 nạn nhân bom mìn và gia đình được tặng vật phẩm thiết yếu nhằm góp phần khắc phục tác động do COVID-19 gây ra.

Tiến hành đánh giá nhu cầu để xác định 220 nạn nhân bom mìn sẽ được hỗ trợ dụng cụ phục hồi chức năng. Lập bản đồ dịch vụ hỗ trợ NKT và NNBM là cơ sở cho việc xây dựng các hoạt động can thiệp hỗ trợ NKT và NNBM và nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ NKT và NNBM tại Quảng Bình và Bình Định.

Nâng cao năng lực cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình thông qua tăng cường cơ sở vật chất máy móc phục vụ hoạt động đường dây nóng. Ngoài ra, hỗ trợ hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan đến hỗ trợ NKT và NNBM.

Theo KVMAP

Hemera Media

Others