Hàn Quốc bắt tay cùng Việt Nam tiến hành tập huấn khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Thứ bảy, 06/06/2020
 
Hàn Quốc bắt tay cùng Việt Nam tiến hành tập huấn khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Với mục đích phổ biến kiến thức, kỹ năng và cách làm việc hiệu quả cho tất cả các cán bộ tham gia vào dự án, từ ngày 9 - 13/7/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức đợt tập huấn cơ bản về hành động bom mìn cho cán bộ thuộc các lực lượng của Bộ Quốc phòng.
Các cán bộ được kết hợp giữa trang bị kiến thức đi đôi với thực hành. Việc giảm thiểu các bài giảng lý thuyết, nâng cao khối lượng thực hành, phân chia hướng dẫn thực hành thành các nhóm nhỏ, với tối đa 10 học viên/ nhóm trực tiếp sử dụng với thiết bị, công cụ trong công tác hành động bom mìn đã giúp tăng hiệu quả tập huấn.

Trong bài phát biểu khai mạc khóa tập huấn, ông Nguyễn Văn Nghiệp - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam đã chia sẻ về quản lý công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, công tác quản lý thông tin, quản lý chất lượng hiện tại vẫn cơ bản được thực hiện theo các mẫu in sẵn. Tuy nhiên, để từng bước hòa nhập với thời đại 4.0, công tác này sẽ được thực hiện trên phần mềm hiện đại, nhằm giúp việc tổng hợp thông tin được thuận lợi, chính xác và kịp thời. Với việc ứng dụng công nghệ phần mềm vào thực tế, Ban Quản lý Dự án có thể nắm được tiến độ theo từng tuần và thậm chí là theo từng ngày.

Các giảng viên tham gia Khóa tập huấn đều có kinh nghiệm 20-30 năm trong lĩnh vực hành động bom mìn và các chủ đề liên quan; các diễn giả khách mời từ các tổ chức quốc tế như: Tổ chức Viện Trợ Nhân Dân Na Uy (NPA) và Nhóm Tư vấn bom mìn (MAG), sẽ tham gia chia sẻ các tiêu chuẩn quốc tế, cách thực hiện tốt nhất và các kinh nghiệm thực tiễn từ những hoạt động bom mìn của họ tại Việt Nam.

Cũng tại Khóa tập huấn, ông Nil Christensen - Cố vấn trưởng hành động bom mìn - cho biết: “Chương trình Phát triển Liên hợp quốc có dự án hành động bom mìn ở 20 nước trên thế giới. Đối với dự án này, chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ để các cơ quan có đủ kỹ năng và năng lực lập kế hoạch ngành và xác định các hoạt động hành động bom mìn ưu tiên. Khóa tập huấn giúp cán bộ chiến sỹ học hỏi các cách tiếp cận mới, các bài học thành công của quốc tế và áp dụng vào công tác hành động bom mìn ở Việt Nam”.

Dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” sẽ được thực hiện trong 3 năm, giai đoạn từ 2018 đến 2020, nhằm loại trừ triệt để ảnh hưởng của bom mìn sót lại sau chiến tranh. Mục đích của dự án nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân trong lao động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định. Đây là hai tỉnh có diện tích đất đai bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ chiếm từ 30-40% diện tích.
Dự án sẽ chia làm 21 tổ khảo sát và 52 tổ rà phá.

Dự kiến, các hoạt động khảo sát và rà phá bom mìn áp dụng phương pháp mới sẽ được triển khai từ cuối năm 2018, với mục tiêu khảo sát và rà phá bom mìn trên địa bàn hai tỉnh với tổng diện tích lên đến 20.000 ha. Năng lực quản lý, điều hành công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh sẽ được nâng cao. Nạn nhân bom mìn sẽ được hỗ trợ kịp thời để có thể cải thiện chất lượng cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Dự án cũng giúp nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân.

Others