Báo cáo tiến độ dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Thứ bảy, 06/06/2020
Qua hai năm triển khai, dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung, cũng như hợp phần giáo dục nguy cơ bom mìn nói riêng, đã đạt được nhiều kết quả khả quan.
Báo cáo tiến độ dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Tính đến hết 31/8/2019, Hợp phần giáo dục nguy cơ bom mìn nằm trong dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đã cơ bản đạt được những kết quả sau:

- Hội thảo, lấy ý kiến của các ngành, các tổ chức có liên quan của 2 tỉnh Quảng Bình, Bình Định; xây dựng và triển khai Kế hoạch Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn năm 2019 trên địa bàn các huyện triển khai Dự án. Hội thảo thống nhất các nội dung tập huấn và đưa vào chương trình giảng dạy cấp tiểu học, THCS năm học 2019-2020, trên cơ sở các tài liệu đã được giảng dạy tại Quảng Bình.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân “Ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4” tại TP Đồng Hới, Quảng Bình (ngày 24/3/2019) và TP Quy Nhơn, Bình Định: (ngày 31/3/2019). Bảo đảm hiệu quả, hiệu ứng tốt.

 

- Phối hợp với kênh truyền hình kỹ thuật số VTC14 xây dựng 02 ấn phẩm truyền hình và 2 ấn phẩm phát thanh về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, phát phát sóng đài phát thanh và truyền hình Quảng Bình và Bình Định từ tháng 6-12/2019. Các ấn phẩm truyền hình được đang tải trên website của UNDP, mạng xã hội. Tổ chức Tuyên truyền trực quan về phòng tránh tai nạn bom mìn thông qua poster.

- Ký Bản phối hợp hợp tác với 5 đầu mối gồm: BCH Quân sự, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định; Đài Phát thanh - Truyền hình, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ thập tỉnh Quảng Bình triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho cộng đồng và cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn các xã triển khai Dự án.

Trong thời gian tới, các cán bộ của dự án sẽ tiếp tục tích cực triển khai các nội dung tuyên truyền giáo dục nguy cơ bom mìn, nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn sau chiến tranh do bom mìn gây ra.

Others