Góp phần mang lại sự an toàn cho người dân Quảng Bình

Thứ ba, 19/05/2020
 

Vừa qua, tại Quảng bình, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc đã tổ chức kiểm tra thực tế sau một năm thực hiện dự án Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại hai xã thuộc huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.

Góp phần mang lại sự an toàn cho người dân Quảng Bình

Tham dự có ông Kim Do Hyun Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; Bà Caitlin Wiesen, Quyền Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam; Ông Kim Jinoh, Giám đốc Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam; Ông Lê Minh Ngân Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cùng đại diện một số cơ quan đơn vị của Bộ tư lệnh Công Binh, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và các cơ quan ban ngành địa phương.

Dự án Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chến tranh thực hiện từ tháng 1/2018 đến hết 31/12/2020 thông qua 5 giai đoạn bao gồm 4 hợp phần là Khảo sát, rà phá; Hỗ trợ nạn nhân; Quản lý thông tin và Giáo dục nguy cơ bom mìn.

Trao đổi với phóng viên, ông Kim Do Hyun Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết “Chính phủ Hàn Quốc và chính phủ Việt Nam có mối quan hệ rất chặt chẽ từ lâu, do vậy những dự án mà Hàn Quốc hợp tác với Việt Nam sẽ bao gồm rất nhiều lĩnh vực, một trong số đó là dự án Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Quảng Bình và Bình Định”. Cá nhân ngài Đại sứ cũng như Chính phủ Hàn Quốc hy vọng “Dự án sẽ góp phần mang lại sự an toàn cho người dân địa phương. Sự thành công của dự án sẽ là tiền đề để chính phủ Hàn Quốc xem xét tiếp tục hỗ trợ cho những dự án hành động bom mìn nhân đạo khác trong tương lai tại Việt Nam”.

Đây là dự án đầu tiên về bom mìn có sự tham gia điều phối của Tổ chức phát triển LHQ UNDP tại Việt Nam. Việc này được coi là một thuận lợi cho dự án cũng như Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam trong việc nâng cao năng lực trong Quản lý thông tin; Quản lý chất lượng; Khảo sát và rà phá bởi UNDP hiện có dự án Hành động bom mìn ở 20 nước trên Thế giới. Bà Caitlin Wiesen Quyền trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam đánh giá “UNDP Việt Nam quan tâm đến sự phát triển bền vững và lâu dài ở Việt Nam dó đó chúng tôi rất vui mừng khi được tham gia điều phối cho dự án này. UNDP sẽ cố gắng mang những kinh nghiệm tốt nhất từ các quốc gia khác mà UNDP đã và đang tham gia trong lĩnh vực hành động mình nhân đạo để áp dụng có hiệu quả cho dự án tại Quảng Bình và Bình định”.

Trước khi dự án diễn ra thì Quảng Bình và Bình Định vẫn còn khoảng 30-40% diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ. Sau khi dự án kết thúc, số diện tích đất được làm sạch bom mìn, vật nổ tại đây dự kiến sẽ là 20.000 héc ta.
Để làm sạch được 20.000 héc ta đất tại Quảng Bình và Bình Định, Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với Bộ tư lệnh Công binh và lực lượng công binh tại địa phương để huy động gần 1.700 người chia làm 21 tổ khảo sát và 52 tổ rà phá chưa kể các chuyên gia và lực lượng trong các hợp phần khác. Tổng ngân sách dự án là 29.675.000 đô la Mỹ, trong đó 20 triệu đô la tài trợ từ Chính phủ Hàn Quốc và 9.675.000 đô la từ nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Bên cạnh việc rà phá làm sạch đất đai, dự án sẽ truyền thông để nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn cải thiện chất lượng cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng, đồng thời cũng nâng cao năng lực quản lý, điều hành công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

Others