Kế hoạch thực hiện hợp phần Quản lý chung và nâng cao năng lực điều phối 6 tháng cuối năm 2020

Thứ sáu, 11/09/2020

Theo kế hoạch mới, 6 tháng cuối năm 2020 vẫn sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động Quản lý chung và nâng cao năng lực điều phối trong tình hình mới.

Kế hoạch thực hiện hợp phần Quản lý chung và nâng cao năng lực điều phối 6 tháng cuối năm 2020

Cụ thể, dự án đặt mục tiêu sẽ hoàn thành việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2021. Thực hiện kế hoạch hành động để thực hiện các khuyến nghị của Đánh giá năng lực của VNMAC và Cục Bảo trợ xã hội trong quản lý, điều phối hành động bom mìn.

Hoàn thành việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 18 và Thông tư 195 về hành động bom mìn như QCVN, TCVN, Quản lý chất lượng, Quản lý thông tin…

ự án KVMAP nhận được nhiều sự quan tâm của Chính phủ cũng như các cơ quan liên quan của hai nước Việt Nam, Hàn Quốc. Dự án trước đó đã hỗ trợ xác định khu vực ô nhiễm và loại bỏ bom mìn, vật liệu nổ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tiếp cận các công trình xã hội cơ bản như trạm y tế, trường học và đất sản xuất.

Dự án bao gồm 5 hợp phần: Quản lý thông tin; Khảo sát và rà phá; Giáo dục nguy cơ bom mìn; Hỗ trợ nạn nhân và Nâng cao năng lực cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. 

Tính đến tháng 6/2020, các hợp phần của dự án đã hoàn thành kế hoạch được đề ra. 


Theo KVMAP

Hemera Media

Others