Kết quả hoạt động giám sát và đánh giá dự án trong năm 2018

Thứ ba, 19/05/2020
Trong năm 2018, dự án đã tổ chức 8 chuyến công tác thực địa tới các tỉnh, để thực hiện giám sát, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo chuyên môn cho các cán bộ.
Kết quả hoạt động giám sát và đánh giá dự án trong năm 2018

Trong năm 2018, hoạt động giám sát và đánh giá của dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mình sau chiến tranh, đóng vai trò quan trọng đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt, với chất lượng cao.

Hoạt động giám sát và đánh giá đã được thực hiện thường xuyên bởi các nhân sự thuộc dự án trong suốt quá trình thực hiện hoạt động, báo cáo hoạt động từ đối tác, và qua các chuyến công tác thực địa định kỳ của ban quản lý dự án chung. Ban quản lý dự án chung cũng cập nhật tiến độ hàng tuần cũng như báo cáo hàng quý tới KOICA để thông báo về tiến độ dự án cũng như các thách thức và khó khăn gặp phải.

Các hoạt động giám sát đã được thực hiện trong năm vừa qua bao gồm:

- 8 chuyến công tác thực địa định kỳ của ban quản lý dự án chung đến các tỉnh (mỗi tỉnh 4 chuyến) để làm việc với chính quyền địa phương, văn phòng ban chỉ huy công trường, và các đội khảo sát nhầm giám sát tiến độ công việc, đảm bảo chất lượng và kịp thời đưa ra các góp ý kỹ thuật khi cần thiết.

- Giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trong khuôn khổ dự án KV-MAP bao gồm: khảo sát về nhận thức - thái độ - hành vi (KAP), đào tạo giảng viên và các sự kiện giáo dục phòng tránh tai nạn bom mình tại cộng đồng và tại trường học.

- Giám sát hoạt động đào tạo cho cán bộ công tác xã hội về sử dụng phần mềm đăng ký thông tin người khuyết tật, nạn nhân bom mìn và thu thập dữ liệu.

Các hoạt động giám sát trên đã chứng tỏ tính hiệu quả đối với hoạt động giám sát chung của ban quản lý dự án chung trong việc phát hiện các vấn đề cần giải quyết, kịp thời cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nhằm hỗ trợ các cơ quan, nhân sự tại địa phương đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Một số kết quả của các chuyến công tác thực địa bao gồm:

- Củng cố vai trò giám sát cấp quốc gia của VNMAC. VNMAC đã thực hiện quản lý chất lượng trên hiện trường theo hệ thống quản lý chất lượng đã được xây dựng cũng như các quy trình liên quan khác. Ví dụ, tập trung vào quy trình khảo sát kỹ thuật, hồ sơ báo cáo và các vấn đề an toàn (vị trí đỗ xe cứu thương - với đầy đủ các trang thiết bị được yêu cầu)... Vai trò của cố vấn trưởng và quản lý hợp phần khảo sát và rà phá phía UNDP là hỗ trợ VNMAC xác minh các nội dung trên. Nhận xét và kiến nghị được truyền tải tới các thành viên VNMAC để nâng cao năng lực và đảm bảo quản lý chất lượng không chỉ trong dự án KV-MAP mà còn là cho cả các hoạt động khảo sát và rà phá của chương trình 504 trong tương lai.

- Chấn chỉnh việc tuân thủ quy trình kỹ thuật của các đội khảo sát và rà phá, đảm bảo sự chỉ đạo kịp thời của VNMAC. Ví dụ, sau chuyến công tác thực địa tháng 11/2018, đoàn công tác đã chai sẻ mối lo ngại về việc dữ liệu các đội có tuân thủ quy trình "di chuyển vật liệu nổ an toàn" và đảm bảo mối nguy hiểm được giảm thiểu xuống mức thấp nhất. Dựa trên các quan sát và kiến nghị, VNMAC đã đảm bảo với UNDP về việc chỉ đạo các đội ngay lập tức ngừng các hành động không an toàn và tuân thủ theo quy trình "di chuyển vật liệu nổ an toàn".

- Thu thập dẫn chứng đưa vào báo cáo định kỳ gửi đến nhà tài trợ và ban quản lý dự án.

- Các chuyến công tác giám sát trong hợp phần Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn đã chỉ ra bằng chứng nhấn mạnh sự tham gia của cộng đồng mục tiêu, trong đó có trẻ em và các tổ chức xã hội (như trường hợp Hội Chữ thập đỏ trong các công tác triển khai các hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn) có ý nghĩa rất quan trọng. Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự đã được các đối tác trong nước nhận thức rõ ràng và thể hiện trong Kế hoạch Hoạt động 2019. Ngoài ra, UNDP còn cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan quốc gia và địa phương tăng cường phương pháp làm việc có sự tham gia là nguyên tắc chính trong tất cả cá hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn bao gồm: đào tạo, hội thảo, khảo sát và các sự kiện tại cộng đồng và trường học.

Others