Kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhận thức Bom mìn và Hỗ trợ hành động Bom mìn 4/4/2020

Thứ bảy, 04/04/2020
Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhận thức Bom mìn và Hỗ trợ hành động Bom mìn 4/4/2020, video và hình ảnh thông tin về hoạt động liên quan đến dự án Việt Nam - Hàn Quốc Hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (KVMAP). Thông tin thêm xem tại: https://www.facebook.com/undpvietnam/?epa=SEARCH_BOX
 

 

Theo https://www.facebook.com/undpvietnam/?epa=SEARCH_BOX

UNDP Việt Nam

Others