Ước tính còn khoảng 800.000 tấn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh

Thứ ba, 17/12/2019

Số liệu vừa được công bố của Trung tâm Hành động quốc gia bom mìn Việt Nam (VNMAC), ước tính số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh khoảng 800.000 tấn, tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm khoảng 6,13 triệu ha (chiếm 18,71% tổng diện tích của cả nước).

 
Ước tính còn khoảng 800.000 tấn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh

Tất cả các loại bom mìn, vật nổ còn sót lại đều rất nguy hiểm và có thể gây nổ khi tác động phải trong quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt hoặc có thể tự nổ.

Trong những năm qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn tại những vùng đất bị ô nhiễm, tập trung những địa bàn có diện tích ô nhiễm cao như: Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Hà Giang, ĐBSCL. Tuy đạt được những kết quả khả quan, nhưng để làm sạch hết bom mìn cần kinh phí hàng chục tỷ USD và kéo dài hơn 100 năm.

Theo Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn, cả nước sẽ đẩy mạnh công tác vận động, kêu gọi hỗ trợ từ chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, cá nhân trong và ngoài nước trong việc hỗ trợ chương trình. Đồng thời, tăng cường công tác rà phá bom mìn phục vụ phát triển kinh tế và kịp thời hỗ trợ nạn nhân bom mìn hòa nhập cộng đồng.

Theo Báo Vĩnh Long

Others