Các tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam trong “cuộc chiến” với vật liệu nổ

Các tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam trong “cuộc chiến” với vật liệu nổ

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), Trung tâm Quốc tế Geneva về khắc phục bom mìn nhân đạo GICHD (trụ sở tại Thụy Sĩ) và Trung tâm Quốc tế IC - tổ chức nhân đạo trụ sở tại Mỹ - đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản lý rủi ro (QLRR) dài hạn trong khắc phục bom mìn (KPBM).
Kiểm tra tình hình thực hiện dự án “Việt Nam - Hàn Quốc Hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án “Việt Nam - Hàn Quốc Hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”

Ngày 19/3/2019, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), Đại sứ quán Hàn Quốc, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã đi thăm và kiểm tra tình hình thực hiện dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam” tại tỉnh Quảng Bình.
Khắc phục hậu quả bom mìn là nhiệm vụ cấp bách

Khắc phục hậu quả bom mìn là nhiệm vụ cấp bách

Ảnh hưởng lớn nhất của bom mìn, vật nổ là tác động đến tâm lý và đời sống, kinh tế của người dân. Ở những nơi còn sót lại càng nhiều bom mìn, vật nổ thì nguy cơ xảy ra tai nạn càng lớn. Do đó, khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học là nhiệm vụ cấp bách.