Bình Định: Triển khai kế hoạch công tác giáo dục nguy cơ bom mìn năm 2019

Thứ bảy, 06/06/2020
28/5/2019, tại TP Quy Nhơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) về việc thực hiện Dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” tại Bình Định.
Bình Định: Triển khai kế hoạch công tác giáo dục nguy cơ bom mìn năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá cao sự phối hợp giữa Ban Quản lý Dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”, đồng thời đề nghị VNMAC chủ động xây dựng kế hoạch về nội dung, thời gian, địa điểm, kinh phí cụ thể của các hợp phần để tạo thuận lợi cho việc triển khai dự án tại tỉnh.

Trong khi đó, VNMAC đề nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện hiệu quả một số nội dung trọng tâm của dự án triển khai thực hiện trong năm 2019 tại tỉnh. Đặc biệt là hoạt động tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh và người dân.

Dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” được triển khai tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định, trong thời gian từ năm 2018 đến tháng 12.2020, do VNMAC phối hợp với nhà tài trợ Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam thực hiện.

Dự án nhằm tăng cường năng lực quản lý trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đảm bảo an toàn cho người dân, góp phần phát triển KT - XH của địa phương.

Tại Bình Định, trong hợp phần 1 của Dự án, diễn ra từ năm 2018 đến cuối tháng 3.2019, Bộ CHQS tỉnh khảo sát kỹ thuật, dự kiến rà phá bom mìn gần 6.242ha ở độ sâu 0,3m, 3m, 5m tại các địa phương có hơn 1.423ha đất bị ô nhiễm.

Đối với hợp phần 2, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH tổ chức 3 lớp tập huấn hướng dẫn gần 200 cán bộ, nhân viên, cộng tác viên xã hội sử dụng phần mềm đăng ký cấp giấy xác nhận khuyết tật và quản lý đối với người khuyết tật, nạn nhân bom mìn.

Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cũng đã triển khai hoạt động tuyên truyền giáo dục nguy cơ bom mìn ở 8 xã cho gần 1.500 người dân; 5 điểm trường với 2.600 học sinh trong hợp phần 3.

Others