Kết quả thực hiện cụ thể Hợp phần Giáo dục nguy cơ bom mìn đến tháng 8/2019

Thứ ba, 19/05/2020
 
Theo tiến trình của dự án, dưới đây là những kết quả cụ thể đã thực hiện được với Hợp phần Giáo dục nguy cơ bom mìn.
Kết quả thực hiện cụ thể Hợp phần Giáo dục nguy cơ bom mìn đến tháng 8/2019

VNMAC, UNDP đã phối hợp với các ban ngành tỉnh Bình Định rà soát tài liệu, tổ chức Hội thảo thống nhất các nội dung tập huấn và đưa vào chương trình giảng dạy cấp tiểu học và THCS năm học 2019-2020, trên cơ sở các tài liệu đã được giảng dạy tại Quảng Bình.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân “Ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4” tại TP Đồng Hới, Quảng Bình (ngày 24/3/2019) và TP Quy Nhơn, Bình Định: (ngày 31/3/2019). 02 sự kiện mít tinh, diễu hành thu hút sự tham gia của 1,100 người dân cộng đồng, học sinh và sinh viên tại Quảng Bình và Bình Định. 02 cuộc thi vẽ tranh cho 200 học sinh tại Quảng Bình và Bình Định đã được tổ chức. Các hoạt động đã được tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân cộng đồng.

Tuyên truyền trực quan về phòng tránh tai nạn bom mìn thông qua poster: Đã lắp đặt 80 poster tại 10 xã và 13 trường học tại Quảng Bình; 19 xã và 49 trường học tại Bình Định; Thiết kế 200.000 vở học sinh, trang bìa có in cách nhận biết và xử lý khi gặp bom mìn vật nổ, phát tặng học sinh Tiểu học, THCS của 2 tỉnh trên địa bàn Dự án.

Trên cơ sở thống nhất với UNDP, VNMAC đã ký Bản phối hợp hợp tác với 5 đầu mối gồm: BCH Quân sự, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định; Đài Phát thanh-Truyền hình, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ thập tỉnh Quảng Bình triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho cộng đồng và cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn các xã triển khai Dự án (Bình Định 34 xã, 90 trường; Quảng Bình 16 xã, 32 trường). Hiện các đầu mối đã triển khai theo kế hoạch năm 2019 đã ký kết.

Others