Kết quả thực hiện hợp phần Giáo dục và phòng tránh tai nạn bom mìn đến tháng 6/2020

Thứ sáu, 11/09/2020

Theo thống kê mới nhất, đến tháng 6/2020, hợp phần Giáo dục và phòng tránh tai nạn bom mìn thuộc dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý.

 
Kết quả thực hiện hợp phần Giáo dục và phòng tránh tai nạn bom mìn đến tháng 6/2020
Cụ thể, gần 150,000 người dân địa phương và học sinh, sinh viên tại 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định được nâng cao nhận thức về nguy cơ bom mìn. Hoàn thành khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi về nguy cơ bom mìn để làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch hành động giáo dục nguy cơ bom mìn.

Đào tạo giảng viên nguồn (ToT) cho cán bộ quản lý giáo dục tỉnh huyện và trường học. Triển khai đa dạng các hoạt động truyền thông Giáo dục và phòng tránh nguy cơ bom mìn (GDNCBM) tại các xã và trường học thuộc địa bàn dự án.

195 cộng tác viên, cán bộ Ban CHQS xã, Hội Chữ thập đỏ, đoàn thanh niên và Hội phụ nữ của Quảng Bình, Bình Định được tập huấn về kỹ năng và kiến thức Giáo dục và phòng tránh tai nạn bom mìn (GDPTTNBM).

154 lãnh đạo, cán bộ phòng giáo dục quận huyện và giáo viên chủ chốt tại Bình Định được tập huấn về lồng ghép GDPTTNBM vào chương trình học cấp Tiểu học và Trung học cơ sở.

5,373 giáo viên các bộ môn giáo dục công dân, tự nhiên xã hội, đạo đức ở cấp TH và THCS ở Bình Định được tập huấn về lồng ghép GDPTTNBM vào nội dung học chính khóa và ngoại khóa.

5,523 cán bộ tỉnh, huyện và cơ cơ sở (3,771 nữ - 1,742 nam) được nâng cao năng lực về GDPTTNBM và là những tuyên truyền viên và giảng viên về PTTNBM cho người dân cộng đồng và học sinh.

Khoảng 1100 học sinh, 300 sinh viên, 650 đoàn thanh niên và 100 lực lượng quân đội, giáo viên và PHHS tham gia sự kiện ngày 4/4.

Hoạt động truyền thông PTTNBM đã được tổ chức tại 116 trường và 50 xã: 136,140 học sinh và giáo viên (nữ chiếm 51%), 11,085 người dân địa phương (nữ chiếm 47%), 7 chương trình trò chơi truyền hình “Trường học an toàn không có tai nạn bom mìn” với sự tham gia của 21 trường TH và THCS tại Quảng Bình, 2 clips hình/2 clips tiếng được phát sóng từ tháng 6/2019-1/2020: 96 lượt phát sóng truyền hình tỉnh; 48 lượt phát thanh trên đài tỉnh; 1 clip hình về Chiến dịch Sân chơi an toàn, được quảng bá trên các diễn đàn sự kiện khu vực và toàn cầu.

Tuyên truyền thông qua hệ thống loa đài: tin bài do CTV xây dựng được phát sóng trên đài phát thanh xã 3 lần/tuần, 2 tuần/tháng từ tháng 8/2020.

65 poster tại trường và 29 poster tại các nơi công cộng. 200,000 vở học sinh được in và phân phát.


Theo KVMAP

Hemera Media

Others