Quảng Bình: Triển khai các hoạt động truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn

Thứ bảy, 06/06/2020
 
Đây là một trong những hoạt động nằm trong Dự án Hành động bom mìn Việt Nam – Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Bình và thỏa thuận giữa Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình với Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC).

Quảng Bình: Triển khai các hoạt động truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn

Cụ thể từ ngày 4 – 20/11/2019, Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình triển khai các hoạt động truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn tại các xã đang có hoạt động khảo sát và rà phá bom mìn trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động được triển khai thực hiện tại 36 xã đang có các hoạt động khảo sát và rà phá bom mìn với sự tham gia của gần 400 người dân. Các hoạt động bao gồm: Sân khấu hóa hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn và tác hại của bom mìn, vật liệu nổ; thi tìm hiểu kiến thức về bom mìn, vật liệu nổ; truyền thông điệp phòng chống bom mìn, vật liệu nổ…

Thông qua các hoạt động nhằm cung cấp cho người dân kiến thức về tai nạn, thương tích do bom mìn gây ra, giúp người dân nhận biết được các loại bom mìn còn sót lại trong chiến tranh. Đồng thời, thông qua các hoạt động nhằm hướng dẫn cách phòng tránh, kỹ năng xử lý các tình huống, kỹ năng tuyên truyền để ứng phó khi gặp những tình huống khẩn cấp.Others