Triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn tại tỉnh Quảng Bình năm 2019

Thứ ba, 19/05/2020
Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 1011/UBND-NC ngày 24 tháng 6 năm 2019 về việc phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn tại địa bàn tỉnh.
Triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn tại tỉnh Quảng Bình năm 2019

Theo đó, để hoạt động tuyên truyền thực hiện theo đúng kế hoạch, đạt kết quả, UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình phối hợp với Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC), UNDP và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn năm 2019 đảm bảo theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, VNMAC, UNDP trực tiếp làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình để thống nhất về nội dung, kinh phí tuyên truyền, cách thức tổ chức, thời gian triển khai phù hợp với từng đối tượng, chức năng nhiệm vụ của từng ngành…

Được biết, Dự án “Việt Nam - Hàn Quốc Hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Tổ chức KOICA được thực hiện tại 02 tỉnh Quảng Bình và Bình Định với kinh phí khoảng 20 triệu USD nhằm mục tiêu khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh. Hợp phần Tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn đặt ra mục tiêu nâng cao nhận thức cho trẻ em và người dân , góp phần không còn tai nạn bom mìn và nạn nhân bom mìn mới tại hai tỉnh.

Kết quả Khảo sát kiến thức, thái độ và hành vi liên quan đến rủi ro bom mìn thực hiện năm 2018 với sự tham gia của 1700 người dân tại Quảng Bình và Bình Định cho thấy kiến thức của người dân về nguy cơ bom mìn và vật nổ còn tương đối thấp: chỉ có khoảng 50% có kiến thức tốt. Chưa tới một phần năm (1/5) số người tham gia khảo sát thể hiện thái độ đúng về các vấn đề nguy cơ bom mìn và phòng tránh tai nạn bom mìn. Khảo sát cũng khuyến nghị cần tăng cường việc tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn bom mìn cho người dân tại hai tỉnh. 

 

Others