Huy động và trang bị đầy đủ thiết bị cho 23 đội khảo sát và 45 đội rà phá tại Quảng Bình và Bình Định

Thứ bảy, 06/06/2020
Theo báo cáo đến ngày 7/11/2019, Dự án KV-MAP đã thông tin, với mục tiêu khảo sát khoảng 20 000 héc-ta và rà phá khoảng 8 000 héc-ta tại Quảng Bình và Bình Định kết quả huy động và trang bị đầy đủ thiết bị cho 23 đội khảo sát và 45 đội rà phá tại Quảng Bình và Bình Định.
Huy động và trang bị đầy đủ thiết bị cho 23 đội khảo sát và 45 đội rà phá tại Quảng Bình và Bình Định

Bên cạnh đó đã thực hiện khảo sát được 7,361 héc-ta, rà phá được 1,117 héc-ta. Tính đến thời điểm mới nhất đã thực hiện khảo sát 12,155 héc-ta, rà phá 1,117 héc-ta.

Dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh gồm các hợp phần: Khảo sát kỹ thuật và rà phá bom mìn; Hỗ trợ nạn nhân bom mìn; Hỗ trợ hệ thống quản lý thông tin khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn; Quản lý, điều phối, theo dõi, giám sát và đánh giá dự án.

Mục tiêu của Dự án là nâng cao năng lực cho VNMAC, hướng đến an sinh xã hội và phát triển kinh tế ở các địa phương nơi thực hiện dự án.

Tổng mức đầu tư: 20 triệu USD bằng nguồn tài trợ của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), dưới sự giám sát của Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP).


Others