Kết quả thi công Khảo sát kỹ thuật năm 2018 Dự án KOICA

Thứ ba, 19/05/2020
2 tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị tổng diện tích đã khảo sát khoảng 4794 ha.
 

Cụ thể, tại tỉnh Quảng Bình, diện tích khảo sát kỹ thuật là 1360 ha trong đó diện tích ô nhiễm là 1245 ha, diện tích không ô nhiễm là 115 ha và thu gom được 1129 loại vật nổ các loại, trong đó có 03 quả bom, gồm: 01 quả 750, 01 quả 500 LB và 01 quả 3000 LB.

Tại công trường Bình Định: Diện tích khảo sát kỹ thuật là 3435 ha trong đó diện tích ô nhiễm là 1404 ha, diện tích không ô nhiễm là 2031 ha và thu gom được 639 loại vật nổ các loại.

Cơ bản các đơn vị thi công đều chấp hành tốt các yêu cầu của Ban QLDA và BCH công trường; nhiệt tình, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ chức thi công KSKT đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và trang bị. Chấp hành nghiêm Pháp luật và Điều lệnh Quân đội cũng như phong tục tập quán của địa phương nơi thực hiện nhiệm vụ.

Others