Khảo sát kiểm tra trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định

Thứ ba, 26/05/2020
Các đầu mối Quân khu, Quân đoàn, Binh đoàn, Binh chủng tham gia thực hiện dự án, các đơn vị đã chuẩn bị lực lượng có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh để tham gia triển khai dự án.

Các đơn vị lực lượng đã triển khai 23 đội khảo sát kỹ thuật, quân số 414 quân nhân tại tỉnh Quảng Bình 08 đội, quân số 144 quân nhân tại tỉnh Quảng Bình và tại tỉnh Bình Định 15 đội, quân số 270 quân nhân.

Trước mắt tập trung xử lý với diện tích đã được xác định, dự kiến KSKT khoảng 9338 ha tại địa bàn của 49 xã, phường, thị trấn, thị xã của 12 huyện, thị xã và thành phố thuộc 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định, cụ thể:

Tại tỉnh Quảng Bình: Dự kiến diện tích KSKT 3241 ha. Triển khai trên địa bàn thuộc 4 huyện: Bố Trạch, Lệ Thuỷ, Quảng Trạch và huyện Quảng Ninh với tổng số gồm 14 xã, thị trấn.

Tại tỉnh Bình Định: Dự kiến diện tích KSKT 6097 ha. Triển khai trên địa bàn thuộc 8 huyện, thị xã và thành phố, gồm: Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, Thị xã An Nhơn và Thành phố Quy Nhơn với tổng số gồm 35 xã, phường, thị trấn.

Others